Fırtınalı Dönemde Daha Güçlü Dayanışma İçin G20 ve Apec’e Büyük Umutlar Bağlandı

Açık Hava Etkinlikleri, AVM ve Mağazalar, Genel, Gezilecek Yerler, Tiyatro ve Konserler, Ulaşım ve Transfer Hizmetleri, Yiyecek İçecek Oca 09, 2023 Yorum Yok

CAKARTA/HONG KONG, 17 Kasım (Xinhua) — Dünya önderleri bu hafta iki üst seviye global toplantı için Güneydoğu Asya‘da biraraya gelirken memleketler arası cemiyet onlardan bilgeliklerini biraraya getirmelerini ve hemen ilgilenilmesi gereken Fazla sayıda ortak zorluğun üstesinden gelmek ve global toparlanmaya ve ortak kalkınmaya giden yolun haritasını çıkarmak üzere uğraşlarını artırmalarını bekliyor.

17. G20 Tepesi, Endonezya’nın tatil adası Bali’de Salı ve Çarşamba günleri düzenlendi. Bu tepeyi, Cuma günü Tayland’ın başşehri Bangkok’ta başlayacak olan 29. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Ekonomi Başkanları Toplantısı izleyecek.

Devam eden Kovid-19 pandemisi, giderek ağır bir Vaziyet Meydan jeopolitik tansiyonlar, kırılgan bir ekonomi ve artan iklim külfetleri üzere üst üste gelen krizler karşısında, global uğraşlara önderlik etmek üzere başta dünyanın önde gelen ekonomileri olmak üzere ülkeler ortasında uzlaşının kurulması ve uyumun artırılması bu iki toplantının kilit odak noktalarını oluşturuyor. Öte yandan bu zorluklara karşı güçlü, güzel organize olmuş ve istikrarlı bir kolektif global reaksiyonun verilmesine yönelik acil bir Davet da Laf konusu.

Uzmanların gözlemlediği üzere, zorlukların üstesinden gelmek için G20 ve APEC Üye ülkelerinin aktif tahliller bulmak ve işbirliğini kolaylaştıracak ortak aksiyonlarda bulunmak üzere Birlikte çalışması gerekiyor. Uzmanlar ayrıyeten güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı ve istikrarlı bir global kalkınmanın gerçekleştirilmesinde Çin’in daha Aka ve daha Olumlu bir rol oynamasına yönelik de ümit besliyor.

DAYANIŞMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA çok GEREKSİNİM VAR

Tüm gezegende koronavirüs yayılmaya devam ederken global iktisat, mümkün bir derin resesyona gerçek sendeleyerek ilerliyor. Daha da berbatı dünyada, global dayanışmayı Önemli halde baltalayan ve Ulusal işbirliğini engelleyen Özel bloklar oluşturma, ayrıştırma yaygarası ve çatışmaları kışkırtma teşebbüslerinin arttığı görülüyor.

Yakın vakitte Xinhua’yla yaptığı söyleşisinde eski Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, dünyanın günümüzde daha Evvel eşi gibisi görülmemiş zorluklarla karşıya olduğunu ve bütün dünyadaki ülkelerin yazgısının birbirine bağlı olduğu ve bir ülkedeki bir krizin diğer ülkeleri de etkilediğini söyledi.

Bu kritik anda her ikisi de milletlerarası ekonomik işbirliğine yönelik önde gelen platformlar olan G20 ve APEC’in üyelerinin, bu iki toplantıyı farklılıkları gidermek, irtibatı artırmak, global uzlaşıyı oluşturmak ve birlik içinde çalışmak için bir fırsata çevirmeleri gerekiyor.

Zorlukların daha âlâ üstesinden gelmek için bu üyeler, global yönetişimi uygunlaştırmak, pandemiyle gayret, makroekonomik siyasetler, ticaret ve yatırımın kolaylaştırılması ve iklim değişikliği üzere alanlarda birbirleriyle olan uyumu güçlendirmek ve global ekonomik sistemi istikrarlı halde tutmak üzere ortak harekete geçmek zorunda.

Dünyanın önde gelen Sanayi ülkelerinden ve gelişmekte olan ekonomilerinden oluşan, dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 80’inden fazlasını, milletlerarası ticaretin yüzde 75’inden fazlasını ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini temsil eden G20’nin, 2008 finansal krizinin akabinde yaptığı üzere liderliği ele alması ve daha Çok mesuliyet üstlenmesi gerekiyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi şark Asya Ekonomik Araştırmalar Ofisi Lideri Peter Drysdale, “Bugün bütün bu cephelerde memleketler arası işbirliğine her Vakit olduğundan daha Çok muhtaçlığımız var, ancak memleketler arası işbirliği yetersiz” sözlerini kullandı.

Drysdale, milletlerarası iktisat ve milletlerarası politikayı istikrara kavuşturmak için jeopolitik tansiyonların üstesinden gelinmesinin ve kilit mevzularda Bir arada çalışılmasının Aka Ehemmiyet arz ettiğini söyledi.

TOPARLANMAYA GİDEN KALKINMA ODAKLI YOL

Ekim ayında Dünya Bankası Lideri David Malpass, enflasyonun yüksek seyretmesi, nema oranlarının yükselmesi ve artan borç yükünün gelişmekte olan dünyayı vurmasıyla global iktisadın sakinliğe “tehlikeli formda yaklaştığı” ihtarında bulunarak bankanın, 2023 global büyüme kestirimini yüzde 3’ten yüzde 1,9’a düşürdüğünü belirtti.

Gözlemciler, Kovid-19 pandemisinin hala can almaya ve global iktisat üzerinde yükünü hissettirmeye devam ettiği dikkate alınacak olursa global meselelere yönelik kolektif bir tahlilin, Aleni ticaret ve yatırım, altyapı ve yeşil finans da iç olmak üzere ekonomik toparlanma ve kalkınmaya öncelik vermesi gerektiğini söylüyor.

“Birlikte Toparlanma, Daha kuvvetli Toparlanma” temasıyla düzenlenen G20 Bali Tepesi, global sıhhat mimarisinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir güç geçişinin hızlandırılması ve dijital dönüşümün teşvik edilmesine odaklandı ve Varlıklı ve Fakir ülkeler ortasında genişleyen kalkınma uçurumunu ele aldı.

Bu bahis, APEC Üye ekonomilerinin de masasında öncelikli olarak yer alıyor. APEC Sekreterliği İcra Yöneticisi Rebecca Sta Maria, derin ekonomik entegrasyon, yapısal ıslahat, mevzuat ahengi ve dijitalleşmenin, nihayet yıllarda APEC’in odaklandığı kilit alanlar olduğunu ve tıpkı vakitte bölgenin bu güçlü vakitle başa çıkmasına Yardımcı olmaya yönelik Olumlu konular olduğunu söyledi.

Son devirlerde Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler, işbirliğini genişletip bölgesel entegrasyonunu teşvik etmek üzere Sıkıntı birliği yaparak Asya-Pasifik bölgesini dünyanın en dinamik ve ümit vadeden iktisadı haline getirdiler. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) merkezli bir bölgesel işbirliği platformu kuran ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik İştirak (RCEP) başlatan ülkeler, Asya-Pasifik Hür Ticaret Bölgesi gayesine gerçek çalışıyorlar.

1 Ocak’ta yürürlüğe giren RCEP, tarife imtiyazları ve ticaretin kolaylaştırılması yoluyla Üye ekonomilere giderek artan seviyede Değerli getiriler sağlıyor. Resmi bilgilere nazaran birinci sekiz ayda Çin’in öteki RCEP üyeleriyle olan ticareti, yaklaşık 1,2 trilyon ABD dolarına ulaşarak Çin’in Yekün Hariç ticaretinin yüzde 30,5’ini oluşturdu.

31 Yıl Evvel APEC’e katılan Çin, bölgesel iştiraklere, hür ticarete ve yatırıma olan bağlılığını sıkı formda koruyor ve Fazla taraflı ticaret sistemi ve Aleni dünya iktisadına Kıymetli katkılarda bulunuyor.

Kamboçya Kraliyet Akademisi Çin Araştırmaları Enstitüsü genel Yöneticisi Ky Sereyvath, Çin’in global değer zincirlerini istikrara kavuşturduğunu ve her Vakit kalkınmanın meyvelerini dünyanın Geri kalanıyla paylaştığını söyledi. Ekonomist Ky Sereyvath, “Çin, pandemi sonrası global ekonomik toparlanmanın hızlanmasına Kıymetli ölçüde katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK

Etkileri devam eden pandemi, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünyada birçok krize yol açtı. Temmuz’da yayımladığı bir raporunda Birleşmiş Milletler Besin ve tarım Örgütü, 2021’de açlık çeken insanların sayısının 46 milyon artışla 828 milyona çıktığını, bunun da milletlerarası toplumun, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi maksatlarına ulaşmasını Fazla daha zorlaştırdığını Anlatım etti.

Bu bağlamda global toplumun, Besin güvenliği, Kovid-19’la uğraş, aşılar ve yoksulluğun hafifletilmesi üzere bahislerde işbirliğini güçlendirmek üzere Birlikte yakın işbirliği içinde çalışması gerekiyor ve gelişmiş ülkelerin, global kalkınmanın daha istikrarlı ve kapsayıcı hale getirilmesi maksadıyla gelişmekte olan ülkelere kalkınma yardımı verilmesine yönelik taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor.

Son yıllarda Çin, Fakir ülkelerin kalkınmasını teşvik etme konusunda kapsamlı çalışmalarda bulundu. Çin, bu ülkelerdeki altyapının geliştirilmesine Yardımcı olarak, Mahallî halkla bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunarak ve maske ve aşı üzere pandemiyle çaba dayanağı sağlayarak taahhütlerini yerine getirdi. Çin ayrıyeten iştirakleri güçlendirmek, temasları teşvik etmek ve ortak kalkınmayı ilerletmek üzere Jenerasyon ve Yol İnisiyatifi ve Global Kalkınma İnisiyatifi üzere bir sıra tekliflerde de bulundu.

Dünya Bankası’nın bir raporu, Jenerasyon ve Yol İnisiyatifi’nin bütün dünyada 7,6 milyon insanı çok yoksulluktan, 32 milyon insanı ise orta seviyeli yoksulluktan kurtarabileceğini ve ticareti iştirakçi ülkeler için yüzde 2,8 ile 9,7 ortasında, dünya içinse yüzde 1,7 ile 6,2 ortasında artırabileceğini ortaya koydu.

Karmaşık ve muğlak zorluklarla karşı karşıya olan G20 ve APEC toplantılarının, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülke ve bölgelere somut yararları olan ve global toparlanmaya olan inancı artıracak Değerli sonuçlara ulaşması bekleniyor.

Endonezya Ekonomik İşler Uyum Bakanı Airlangga Hartarto, ülkesinin bu yılki G20 Devre başkanlığının, Fazla taraflı sistemi ve faal global iştirakleri güçlendirerek dünya iktisadının açık, adil, karşılıklı olarak yararlı kalmasını sağlamayı ve Fakir ve savunmasız olanlar başta olmak üzere hiç kimsenin geride bırakılmamasını sağlamayı amaçladığını söyledi.

“Kovid-19 pandemisinden öğrendiğimiz üzere herkes inançta oluncaya kadar hiç kimse inançta değil” diyen Malezyalı niyet kuruluşu Yeni Kapsayıcı Asya Merkezi Lideri Koh King Kee, gelişmiş dünyayı, gelecekteki sıhhat zorluklarına karşı kapasite eksikliklerinin üstesinden gelmeye ve Gerekli altyapıyı kurma konusunda savunmasız ülkelere Yardımcı olmaya çağırdı.

Endonezyalı niyet kuruluşu Asya İnovasyon Araştırma Merkezi Lideri Bambang Suryono; Endonezya’nın, Müsait fiyatlı ve pak teknolojilere global erişim hızlandırmak üzere, Özellikle Ufak işletmelerin dijitalleşmesi, finansal iştirakin genişletilmesi ve inovasyon ve bilgi alanlarında işbirliğinin teşvik edilmesi yoluyla daha kapsayıcı bir global ekonomik toparlanma oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Aktüel

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir