Tag

Yunus Emre

‘Yunus Emre Seçkisi’ adlı eser 7 dile çevrildi

Yunus Emre’nin iki Kıymetli yapıtı Risaletü’n-Nushiyye ve Divan’daki şiirlerinin günümüze aktarılarak hazırlanan ‘Yunus Emre Seçkisi’ isimli eser 7 lisana çevrildi.