Tag

Yoksulluk

2022 Yılında Yoksulluk Oranında İyileşme Sağlanamadı

TÜİK datalarına nazaran, 2022 yılında yoksulluk oranında güzelleşme sağlanamadı. İzafî yoksulluk oranı yüzde 14,4 oldu. En az bir çekirdek aile ve öbür şahıslardan oluşan Mesken halklarının yoksulluk oranı 1,1 puan artarak yüzde 19,6’ya çıktı. Bu Yıl birinci Defa yapılan hesaplamalara nazaran, 2022’de fertlerin yüzde 32,6’sı yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında kaldı.

2022 Yılında Yoksulluk Oranında İyileşme Sağlanamadı

TÜİK datalarına nazaran, 2022 yılında yoksulluk oranında güzelleşme sağlanamadı. İzafi yoksulluk oranı yüzde 14,4 oldu. En az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluşan Mesken halklarının yoksulluk oranı 1,1 puan artarak yüzde 19,6’ya çıktı. Bu Yıl birinci Sefer yapılan hesaplamalara nazaran, 2022’de fertlerin yüzde 32,6’sı yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında kaldı.

Türkiye’de göreli yoksulluk oranı yüzde 14,4 oldu

Muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran, yoksulluk oranı 2022 yılında birebir seviyede kalarak yüzde 14,4 oldu.

Göreli yoksulluk oranı yüzde 14,4 oldu

Muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran, yoksulluk oranı 2022 yılında birebir seviyede kalarak yüzde 14,4 oldu.