Tag

Orta

Fethi Açıkel: “Türkiye, Gelir Dağılımı Çarpıklığını En Derin Yaşayan Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika Ülke Grupları Arasında Yer Alıyor”

CHP genel reis Yardımcısı Fethi Açıkel, “AKP, ülkeyi içine sürüklediği ekonomik ve toplumsal kriz eşliğinde orta sınıfı adeta ortadan kaldırmıştır. AKP’nin rant rejimi, emeğiyle geçinen, Uğraş sahibi, eğitimli, üretken kısımları güçlendirmek yerine kayırmacılıkla ayakta kalan verimsiz ve liyakatsiz katmanlar yaratmıştır. Gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı dünyanın en eşitsiz ülkelerini aratmaz hale gelmiştir…Türkiye, gelir dağılımı çarpıklığını en derin yaşayan Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ülke kümeleri ortasında yer almıştır. Yasal olarak çalışanlara ödenebilecek en düşük fiyat düzeyi olan minimum fiyat artık Türkiye’de her daldan ve her seviyeden çalışan için artık neredeyse norm haline gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: Karadeniz’in akıbeti meçhule doğru gidiyor

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 katmandan oluşup, en altında zehirli gazlar olan Karadeniz’de ılık geçen kış ayları nedeniyle hayati Ehemmiyet taşıyan Uzaklık katmanın fonksiyonunu yitirdiğini belirterek, “En alttaki zehirli gazlarca Varlıklı alt katman üste hakikat karışacağından üstteki hayatı tehdit edecek. Münasebetiyle bir bakıma Karadeniz’in akıbeti meçhule hakikat gidiyor.”