Tag

Orta Sınıf

Fethi Açıkel: “Türkiye, Gelir Dağılımı Çarpıklığını En Derin Yaşayan Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika Ülke Grupları Arasında Yer Alıyor”

CHP genel reis Yardımcısı Fethi Açıkel, “AKP, ülkeyi içine sürüklediği ekonomik ve toplumsal kriz eşliğinde orta sınıfı adeta ortadan kaldırmıştır. AKP’nin rant rejimi, emeğiyle geçinen, Uğraş sahibi, eğitimli, üretken kısımları güçlendirmek yerine kayırmacılıkla ayakta kalan verimsiz ve liyakatsiz katmanlar yaratmıştır. Gelir adaletsizliği ve hayat pahalılığı dünyanın en eşitsiz ülkelerini aratmaz hale gelmiştir…Türkiye, gelir dağılımı çarpıklığını en derin yaşayan Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika ülke kümeleri ortasında yer almıştır. Yasal olarak çalışanlara ödenebilecek en düşük fiyat düzeyi olan minimum fiyat artık Türkiye’de her daldan ve her seviyeden çalışan için artık neredeyse norm haline gelmiştir” değerlendirmesini yaptı.